Time Varying Parameters in Exchange Rate Models

Richard Henricsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Time Varying Parameters in Exchange Rate Models”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance