Timing-Robust Control over the Cloud Using On-Line Parametric Optimization

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

47 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Timing-Robust Control over the Cloud Using On-Line Parametric Optimization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Engineering