Tinkered care: Assembling Medicine Consumption in Grey Zones

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

164 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Avhandlingens syfte är att utveckla kunskapen om vård som en situerad praktik såväl inom som utanför den medicinska miljön. Avhandlingen problematiserar fenomenet med förfalskade och illegitima medicinska produkter, vilket är ett problem som angår mellanstatliga organisationer, som exempelvis WHO (Världshälsoorganisationen). Samtidigt som rättsliga sanktioner och teknologisk innovation förespråkas för att skydda den legala medicinska marknaden, visar studien på den ambivalens och tvetydighet som är inbegripna i olika hälsotjänster.

För att förstå en medicinsk verksamhet som en situerad och förhandlad praktik utvecklar jag begreppen ”assembling” och ”tinkering”. Det empiriska materialet för avhandlingen är insamlat med hjälp av etnografiska metoder och enkäter. För att besvara mina frågeställningar har jag befunnit mig hos tullen på Arlanda, på sjukhus och i apotek, jag har också träffat vårdsökande, läkare och apotekspersonal. I analysen visar jag att den individuella vårdtagaren befinner sig i ett komplext socialt sammanhang där förmågan att anpassa sig efter en föränderlig miljö mer och mer är betingat av sociala normer. Jag visar att flexibilitet och medvetenhet är två viktiga egenskaper för en ”tinkered practice”, vilket innebär risker i relation till tillgång och bruk av läkemedel.

Avhandlingen ger en empirisk inblick i hur vårdtjänster i dag formeras i ett nätverk av multipla aktörer. Avhandlingen bidrar med kunskap om den rumsliga och tidsliga dimensionen av vårdtjänster, den visar också hur vård är en ”tinkered practice”. Avhandlingen argumenterar för ett behov av alternativ förståelse av vård- och hälsotjänster utanför de traditionella institutionerna.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Handledare
  • Fredriksson, Cecilia, handledare
  • Loodin, Henrik, Biträdande handledare
  • Lundin, Susanne, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2023 mars 24
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8039-549-6
ISBN (elektroniskt)978-91-8039-548-9
StatusPublished - 2023

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2023-03-24
Time: 10:15
Place: U 203, Universitetsplatsen 2, 252 25 Campus Helsingborg
External reviewer(s)
Name: Lindgaard Høyer, Klaus
Title: Professor
Affiliation: University of Copenhagen
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Tinkered care: Assembling Medicine Consumption in Grey Zones”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här