Tinted, Detached, and Lazy CNF-XOR Solving and Its Applications to Counting and Sampling

Mate Soos, Stephan Gocht, Kuldeep S. Meel

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tinted, Detached, and Lazy CNF-XOR Solving and Its Applications to Counting and Sampling”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap