Tire Modeling and Friction Estimation

Jacob Svendenius

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

6889 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tire Modeling and Friction Estimation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering