Tissue microarray is inappropriate for analysis of BCL6 expression in diffuse large B-cell lymphoma.

Johan Linderoth, Mats Ehinger, Måns Åkerman, Eva Cavallin-Ståhl, Gunilla Enblad, Martin Erlanson, Mats Jerkeman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

28 Citeringar (SciVal)
97 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat