Tissue remodelling in pulmonary fibrosis linked to 5-HT2 receptor activation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

234 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tissue remodelling in pulmonary fibrosis linked to 5-HT2 receptor activation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap