Titanium incorporation and Ti-VI(3+)-Ti-IV(4+) charge transfer in synthetic diopside

Henrik Skogby, Ulf Halenius, Per Kristiansson, Haruo Ohashi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Titanium incorporation and Ti-VI(3+)-Ti-IV(4+) charge transfer in synthetic diopside”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar