Tjänstemän hanterar förändringar: - kampen mot ohälsan i nytt ljus

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Artikeln berör problematiken om hur tjänstemän reagerar på förändringar i sin yrkesroll. Som specifikt fall används kampen mot ohälsan och Försäkringskassans handläggare. Författaren, Stina Hall, är doktorand vid Lunds universitet i ämnet statsvetenskap. Studien som redovisas är en del av ett större projekt om tjänstemannaroller i förändring.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)178
Antal sidor184
TidskriftSocialmedicinsk tidskrift
Utgåva2
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Citera det här