Tjerita and Novel. Literary Discourse in Post New Order Indonesia

Stefan Danerek

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Arbetet undersöker utvecklingar i romanen och novellen av författare som växte upp under New Order (1966-1998). Det är baserat på en survey av de båda genrerna, främst novellen som är tämligen omfattande. Avhandlingen övergår i en diskursanalys av form och innehåll som är relaterade till frågor ställda i inledningen, vilka rör förändringar och riktningar, och specifikt värderingar och identiteter. Gender visade sig vara den mest omfattande och viktiga diskursen hos både manliga och kvinnliga författare. Författare av Generation X omfamnade förändring och använde sig av diskurser och stilar som tog ställning för social förändring. Förnyelsen förknippad med romanformen var närvarande även i novellen som även står i dialog med tidigare berättelseformer.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Språk- och litteraturcentrum
Handledare
  • Hoadley, Mason, handledare
Tilldelningsdatum2006 dec. 8
Förlag
ISBN (tryckt)91-628-6970-1
StatusPublished - 2006

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2006-12-08
Time: 14:00
Place: Java-salen, Alfa-huset, Scheelevägen 15, Lund

External reviewer(s)

Name: Jedamski, Doris
Title: Dr.
Affiliation: Leiden

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Tjerita and Novel. Literary Discourse in Post New Order Indonesia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här