Tjerita and Novel. Literary Discourse in Post New Order Indonesia

Stefan Danerek

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tjerita and Novel. Literary Discourse in Post New Order Indonesia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora