Tl concentration and its variation in a CsI(Tl) crystal for the CALIFA detector

A. Knyazev, J. Park, P. Golubev, J. Pallon, J. Cederkall, H. Alvarez-Pol, J. Benlliure, J. A. Briz, P. Cabanelas, E. Casarejos, D. Cortina-Gil, P. Díaz Fernández, M. Feijoo, D. Galaviz, E. Galiana, M. J.G. Borge, R. Gernhäuser, D. Gonzalez, C. Gutierrez-Neira, A. L. HartigA. Heinz, B. Heiss, H. Johansson, P. Klenze, T. Kröll, T. Nilsson, A. Perea, L. Ponnath, H. B. Rhee, J. L. Rodriguez-Sanchez, O. Tengblad, P. Teubig

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tl concentration and its variation in a CsI(Tl) crystal for the CALIFA detector”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi