TLR7/8 activation in neutrophils impairs immune complex phagocytosis through shedding of FcgRIIA

Christian Lood, Sabine Arve, Jeffrey Ledbetter, Keith B Elkon

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

45 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”TLR7/8 activation in neutrophils impairs immune complex phagocytosis through shedding of FcgRIIA”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap