Tlx and Pax6 co-operate genetically to establish the pallio-subpallial boundary in the embryonic mouse telencephalon.

Jan Stenman, Ruth T. Yu, Ronald M. Evans, Kenneth Campbell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

115 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1113-1122
TidskriftDevelopment: For advances in developmental biology and stem cells
Volym130
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utvecklingsbiologi

Citera det här