Tlx controls proliferation and patterning of lateral telencephalic progenitor domains

Jan Stenman, B Wang, Kenneth Campbell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

82 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tlx controls proliferation and patterning of lateral telencephalic progenitor domains”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap