TNFalpha expression in monocytes/macrophages

Karolina Andersson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

65 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”TNFalpha expression in monocytes/macrophages”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi