To Get Back on Track: A Qualitative Study on Childless Women’s Expectations on Future Fertility Before Undergoing Bariatric Surgery

Emma Nilsson-Condori, Stina Järvholm, Ann Thurin-Kjellberg, Ilona Sidlovskaja, Jan Hedenbro, Britt Friberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat