To the theory of low-density convolutional codes II

Michael Lentmaier, Dmitri Truhachev, Kamil Zigangirov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

A theoretical and experimental analysis of iterative decoding of low-density convolutional (LDC) codes is given. Two families are investigated: homogeneous LDC codes and a convolutional code version of turbo-codes.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)288-306
TidskriftProblems of Information Transmission
Volym37
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 2001

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Elektroteknik och elektronik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”To the theory of low-density convolutional codes II”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här