'Tobin or not Tobin...' En prövning av Albert O. Hirschmans reaktionsteori: fallet Attac på ledarsidorna i fem svenska dagstidningar våren 2001

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)302-304
TidskriftStatsvetenskaplig tidskrift
Volym104
Utgåva3
StatusPublished - 2001

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Citera det här