Toeplitz-based blind deconvolution of underwater acoustic channels using wideband integrated dictionaries

Siyuan Cang, Johan Swärd, Xueli Sheng, Andreas Jakobsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Toeplitz-based blind deconvolution of underwater acoustic channels using wideband integrated dictionaries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap