Tolerance and Immunity: Opposite Outcomes of Microbial Antigen Stimulation

Lena Eroukhmanoff

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

    160 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Tolerance and Immunity: Opposite Outcomes of Microbial Antigen Stimulation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Agrikultur & biologi