Toleransens gränser: Religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige och Europa

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

1678 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Var går gränsen för vilka avvikelser från samhällets grundvalar som kan tolereras? När så kallade pietister framträdde i Sverige vid 1700-talets början uppstod en ny problematik kring toleransens gränser i Sveriges historia. Till skillnad från i övriga Europa hade dessförinnan religiösa avvikare inte funnits i någon större omfattning. Pietisterna uppfattades som ett hot mot den gemensamma religionsutövningen, ordningen och samhället i stort. Med utgångspunkt i statliga utredningar analyseras i denna bok diskussioner och förhandlingar om toleransens gränser för umgängesliv, avvikande beteende och yttranden i tal och skrift. Dessa tre teman blev föremål för storpolitik och vardagliga konflikter med inslag av hedersföreställningar, censurärenden och enhetspolitik, ständigt med frågan om vad som utgjorde oönskade rubbningar av samhället hängande i luften.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Forskarskolan i historia
Handledare
  • Werner, Yvonne Maria, handledare
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-88473-53-0
ISBN (elektroniskt)978-91-88473-54-7
StatusPublished - 2017 okt. 6

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2017-11-10
Time: 10:15
Place: C121, LUX, Helgonavägen 3, Lund
External reviewer(s)
Name: Ihalainen, Pasi
Title: professor
Affiliation: Jyväskylä universitet
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Historia
  • Etik
  • Religionshistoria
  • Idé- och lärdomshistoria

Nyckelord

  • tolerans, intolerans, religion, politik, enhetspolitik, toleranspolitik, pietism, 1700-tal, europeisk historia, sociala praktiker, samvete, privat, beteende, känslor, ära, censur

Citera det här