Tomas Berglund, "Det goda faderskapet i svenskt 1800-tal" (2007) & "Gender and Fatherhood in the Nineteenth Century" (2007), red. Trev Lynn Broughton & Helen Rogers

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)178-180
TidskriftKyrkohistorisk årsskrift
Volym1:109
StatusPublished - 2009

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Det goda faderskapet i svenskt 1800-tal (2007) (by Tomas Berglund)
Gender and Fatherhood in the Nineteenth Century (2007) (by red. Trev Lynn Broughton & Helen Rogers)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här