Tomosynthesis in pulmonary cystic fibrosis

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

708 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tomosynthesis in pulmonary cystic fibrosis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap