Tongue movement kinematics in long and short Japanese consonants

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tongue movement kinematics in long and short Japanese consonants”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Fysik och astronomi