Tonsillar cancer with high cd8+ t‐cell infiltration features increased levels of dendritic cells and transcriptional regulation associated with an inflamed tumor microenvironment

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tonsillar cancer with high cd8+ t‐cell infiltration features increased levels of dendritic cells and transcriptional regulation associated with an inflamed tumor microenvironment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap