Tonsillar ectopia in idiopathic scoliosis: does it play a role in the pathogenesis and prognosis or is it only an incidental finding?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

185 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tonsillar ectopia in idiopathic scoliosis: does it play a role in the pathogenesis and prognosis or is it only an incidental finding?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap