Too Many Dispositional Properties

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 !!Citations (SciVal)
178 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

This paper identifies an overdetermination problem faced by the non-reductive dispositional property account of disposition ascriptions. Two possible responses to the problem are evaluated and both are shown to have serious drawbacks. Finally it is noted that the traditional conditional analysis of disposition ascriptions escapes the original difficulty.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)37-42
TidskriftSATS Northern European Journal of Philosophy
Volym7
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Too Many Dispositional Properties”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här