TopHat-Recondition: A post-processor for TopHat unmapped reads

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”TopHat-Recondition: A post-processor for TopHat unmapped reads”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap