Total and cause-specific mortality in cohorts of asbestos-cement workers and referents between 1907 and 1985

Maria Albin, R Attewell, Kristina Jakobsson, L Johansson, Hans Welinder

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)461-467
TidskriftArhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju
Volym39
Nummer4
StatusPublished - 1988

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Citera det här