Total Antioxidant Capacity and Content of Phenolic Compounds in Wild Strawberries (Fragaria vesca) Collected in Bolivia

Mauricio Penarrieta, J. Antonio Alvarado, Björn Bergenståhl, Björn Åkesson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Total Antioxidant Capacity and Content of Phenolic Compounds in Wild Strawberries (Fragaria vesca) Collected in Bolivia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap