Total chemical synthesis and NMR characterization of the glycopeptide tx5a, a heavily post-translationally modified conotoxin, reveals that the glycan structure is alpha-D-Gal-(1 -> 3)-alpha-D-GalNAc

J Kang, W Low, T Norberg, J Meisenhelder, Karin M Hansson, Johan Stenflo, GP Zhou, J Imperial, BM Olivera, AC Rigby, AG Craig

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Total chemical synthesis and NMR characterization of the glycopeptide tx5a, a heavily post-translationally modified conotoxin, reveals that the glycan structure is alpha-D-Gal-(1 -> 3)-alpha-D-GalNAc”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar