Total current blockade in an ultracold dipolar quantum wire.

Liney Halla Kristinsdottir, Olov Karlström, Johannes Bjerlin, Jonas Cremon, P Schlagheck, Andreas Wacker, Stephanie Reimann

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

176 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Total current blockade in an ultracold dipolar quantum wire.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi