Total defense as a happy object: gendering mobilization of civil defense in Sweden

Mathias Ericson, Maja Svenbro, Misse Wester

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Total defense as a happy object: gendering mobilization of civil defense in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi