Total Description of Intrinsic Amphiphile Aggregation: Calorimetry Study and Molecular Probing

Roberto Fernandez-Alvarez, Žiga Medoš, Zdeněk Tošner, Alexander Zhigunov, Mariusz Uchman, Stefan Hervø-Hansen, Mikael Lund, Marija Bešter-Rogač, Pavel Matějíček

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Total Description of Intrinsic Amphiphile Aggregation: Calorimetry Study and Molecular Probing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar