Total Description of Intrinsic Amphiphile Aggregation: Calorimetry Study and Molecular Probing

Roberto Fernandez-Alvarez, Žiga Medoš, Zdeněk Tošner, Alexander Zhigunov, Mariusz Uchman, Stefan Hervø-Hansen, Mikael Lund, Marija Bešter-Rogač, Pavel Matějíček

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat