Total opioid-free general anaesthesia can improve postoperative outcomes after surgery, without evidence of adverse effects on patient safety and pain management: A systematic review and meta-analysis

Alexander Olausson, Carl Johan Svensson, Paulin Andréll, Pether Jildenstål, Sven Egron Thörn, Axel Wolf

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Total opioid-free general anaesthesia can improve postoperative outcomes after surgery, without evidence of adverse effects on patient safety and pain management: A systematic review and meta-analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap