Total-tau and neurofilament light in CSF reflect spinal cord ischaemia after endovascular aortic repair.

Edyta Merisson, Niklas Mattsson, Henrik Zetterberg, Kaj Blennow, Andreas Pikwer, Irma Mehmedagic, Stefan Acosta, Jonas Åkeson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Repair of extensive aortic disease may be associated with spinal cord ischaemia (SCI). Here we test if levels of cerebrospinal fluid (CSF) biomarkers for neuronal injury are altered in patients with SCI after advanced endovascular repair of extensive aortic disease.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1-5
TidskriftNeurochemistry International
Volym93
Tidigt onlinedatum2015 dec. 9
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Total-tau and neurofilament light in CSF reflect spinal cord ischaemia after endovascular aortic repair.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här