Totalitarism, revisionism och historiska fiendebilder. En undersökning av totalitarismteorins plats i svenskt och danskt historiemedvetande 1950-2000

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)237-263
TidskriftScandia
Volym71
Nummer2
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här