Tourist information channels as consumer choice: the value of tourist guidebooks in the digital age

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tourist information channels as consumer choice: the value of tourist guidebooks in the digital age”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap