Toward a consensus on guiding principles for health systems strengthening

Robert C Swanson, Annette Bongiovanni, Elizabeth Bradley, Varnee Murugan, Jesper Sundewall, Arvind Betigeri, Frank Nyonator, Adriano Cattaneo, Brandi Harless, Andrey Ostrovsky, Ronald Labonté

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

43 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)e1000385
TidskriftPLoS Medicine
Volym7
Utgåva12
DOI
StatusPublished - 2010 dec. 21
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Citera det här