Toward a unified model of information security policy compliance: A conceptual replication study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Toward a unified model of information security policy compliance: A conceptual replication study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi