Towards a better understanding of fluid biomarkers for Alzheimer’s disease

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

110 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Handledare
  • Hansson, Oskar, handledare
  • Zetterberg, Henrik, Biträdande handledare, Extern person
  • Deierborg, Tomas, Biträdande handledare
  • Keppler Gouras, Gunnar, Biträdande handledare
  • Janelidze, Shorena, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2023 mars 9
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8021-366-0
StatusPublished - 2023

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2023-03-09
Time: 14.00
Place: Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund
External reviewer(s)
Name: Ankarcrona, Maria
Title: Professor
Affiliation: Karolinska Institutet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper

Citera det här