Towards an electric bike level of service

Khashayar Kazemzadeh

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

464 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Towards an electric bike level of service”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Engineering

Psychology