Towards an Integration of Research on Teaching and Learning

Lennart Svensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

ABSTRACT: The aim of this article is to present arguments for an integrated empirical research on teaching and learning based on previous research and the phenomenographic research tradition. From 1970 and for some years after, the main focus in phenomenographic research was on students’ approaches to and understanding of subject matter. Later, based on Variation theory and in the form of Learning studies, there has also been a focus on teacher presentation of subject matter. These 2 research foci on students’ and teachers’ treatment of subject matter, represent a good basis for integrated research on teaching and learning. Contextual Analysis is suggested as a relevant research approach to integrated research on teaching and learning.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)272-285
Antal sidor14
TidskriftScandinavian Journal of Educational Research
Volym60
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2016 maj 3

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lärande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Towards an Integration of Research on Teaching and Learning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här