Towards an ontological cross-disciplinary solution for multidisciplinary data: VI-SEEM data management and the FAIR principles

Valentina Vassallo, Achille Felicetti

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Towards an ontological cross-disciplinary solution for multidisciplinary data: VI-SEEM data management and the FAIR principles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap