Towards an Understanding of the Political Theology of Malcolm X

Emin Poljarevic , Anders Ackfeldt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
Artikelnummer1
Sidor (från-till)1–11
TidskriftSvensk Teologisk Kvartalskrift
Volym96
Nummer1
StatusPublished - 2020 mars 30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionshistoria

Citera det här