Towards evidence-based palliative care in nursing homes in Sweden: a qualitative study informed by the organizational readiness to change theory.

Per Nilsen, Birgitta Wallerstedt, Lina Behm, Gerd Ahlström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

28 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Antal sidor12
TidskriftImplementation Science
Volym13
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2018 jan. 4

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Omvårdnad

Citera det här