Towards Gene Therapy of Osteopetrosis.

Maria Askmyr

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Osteopetros är ett samlingsnamn för en grupp av sjukdomar som påverkar benombildningen i vår kropp. Denna term kan lätt förväxlas med den betydligt vanligare sjukdomen osteoporos (benskörhet). Trots ordens snarlikhet skiljer sig dessa sjukdomar sig avsevärt från varandra. Osteo är latin för ben och medan poros kan översättas med porös betyder petros sten. Även om de olika typerna av osteopetros skiljer sig åt en del ser man vanligen en benförtjockning hos alla patienter. Om man tar lårbenet som exempel består det i normala fall av ett yttre lager av benvävnad som omger ett hålrum för att ge en optimal struktur som är tålig för belastning men också är tillräckligt lätt att bära upp. Inne i benhålan finns dessutom den livsnödvändiga benmärgen, vårt blodbildande organ som dagligen förser oss med miljontals blodceller. Ben är en rigid vävnad men trots detta under ständig omvandling. Det pågår hela tiden nedbrytning och uppbyggnad på miljontals ställen i skelettet och de främsta aktörena i denna process är de benuppbyggande ostoblasterna och de bennedbrytande osteoklasterna. En obalans i denna process på grund av icke funktionella osteoklaster orsakar osteopetros. Osteoblasterna får fritt spelrum att bygga upp benet och till slut kommer benärgshålan att helt fyllas upp och tränga undan benmärgen.

Den form av osteopetros som är beskriven i denna avhandling (kallas malign osteopetros) är en mycket ovanlig ärftlig sjukdom som drabbar barn. Om de förblir obehandlade dör de inom ett fåtal år på grund av blodbrist och infektioner. Den enda behandling som ger permanent bot är benmärgstransplantation (BMT). Anledningen är att osteoklaster bildas från de blodbildande stamcellerna som även ger upphov till alla övriga blodceller (se figur 1). För att en transplantation ska lyckas krävs det att det finns en passande donator och då helst ett syskon, i annat fall är risken för komplikationer stor.

Ett alternativ till BMT skulle vara genterapi. Principen bakom genterapi är enkel. Den gen som är skadad ersätts med en normal fungerande gen och på så sätt kan ett funktionellt protein bildas och cellerna återfå sin normala funktion. Denna princip har utnyttjats i kampen mot en lång rad sjukdomar de senaste 20 åren men med måttlig framgång och i denna behandlingsform är fortfarande på det experimentiella stadiet. Under de senaste åren har dock behandlig av ett tjugotal barn med immundefekter varit framgångsrik.

I detta avhandlingsarbete har vi arbetat med en musmodell (oc/oc möss) av malign osteopetros med symptom som är snarlika de som osteopetrospatienter uppvisar. Efter transplantation av normal benmärg till nyfödda möss levde mössen långt över den vanliga livslängden på 3 veckor och röntgenundersökning och histologi visade normalisering av benstrukturen. För att behandla med genterapi används patientens egna blodstamceller som tas ut från kroppen och med hjälp av virus förs den nya genen in i cellerna. Cellerna transplanteras därefter tillbaka till mössen som i hälften av fallen överlevde. Undersökningar visade att osteoklaster återfick delvis sin funktion och benstrukturen normaliserades. Processen var dock något långsammare än normalt. Det första delarbetet involverar inte osteopetros utan är snarare en studie av virus som verktyg i genöverföringsprocessen till humana blodstamceller.

Framtida planer för projektet innefattar ett långsiktigt mål med behandling av osteopetrospatienter men innan vi kan avancera dit behöver förbättringar av effektivitet och säkerhet göras i djurmodellen.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Avdelningen för molekylärmedicin och genterapi
Handledare
  • Richter, Johan, handledare
Tilldelningsdatum2007 juni 12
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-85559-85-5
StatusPublished - 2007

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2007-06-12
Time: 09:00
Place: Segerfalksalen, BMC A, Sölvegatan 17 221 84 Lund

External reviewer(s)

Name: Aiuti, Alessandro
Title: M.D., PhD
Affiliation: San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy (HSR-TIGET), Milano, Italy

---


<div class="article_info">Thomas Relander, Maria Johansson, Karin Olsson, Yasuhiro Ikeda, Yasuhiro Takeuchi, Mary Collins and Johan Richter. <span class="article_issue_date">2005</span>. <span class="article_title">Gene Transfer to Repopulating Human CD34+ Cells Using Amphotropic-, GALV-, or RD114-Pseudotyped HIV-1-Based Vectors from Stable Producer Cells.</span> <span class="journal_series_title">Molecular Therapy</span>, <span class="journal_volume">vol 11</span> <span class="journal_pages">pp 452-9</span>.</div>
<div class="article_info">Maria Johansson, Lina Jansson, Mats Ehinger, Anders Fasth, Stefan Karlsson and Johan Richter. <span class="article_issue_date">2006</span>. <span class="article_title">Neonatal Hematopoietic Stem Cell Transplantation Cures oc/oc Mice From Osteopetrosis</span> <span class="journal_series_title">Experimental Hematology</span>, <span class="journal_volume">vol 34</span> <span class="journal_pages">pp 242-9</span>.</div>
<div class="article_info">Maria Johansson, Teun J. de Vries, Ton Schoenmaker, Mats Ehinger, Ann CM Brun, Anders Fasth, Stefan Karlsson, Vincent Everts and Johan Richter. <span class="article_issue_date">2007</span>. <span class="article_title">Hematopoietic Stem Cell Targeted Neonatal Gene Therapy Reverses Lethally Progressive Osteopetrosis In oc/oc Mice</span> <span class="journal_series_title">Blood</span>, <span class="journal_volume">vol 109</span> <span class="journal_pages">pp 5178-85</span>.</div>

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Towards Gene Therapy of Osteopetrosis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här