Towards systematic and objective evaluation of police officer performance in stressful situations

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Towards systematic and objective evaluation of police officer performance in stressful situations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap